"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2017 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

 

СЪОБЩЕНИЕ

01.03.2018г.

 

„Комекес“АД обявява:

Крайна калоричност за месец:

ФЕВРУАРИ, 2018г.:         10.520 КВтч  в 1 нкм

Крайна цена за достъп до газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД:

ФЕВРУАРИ, 2018г.:         3.1426 лв/МВтч

 

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2018г.

„Комекес“АД обявява:

Крайна калоричност за месец:

            ЯНУАРИ, 2018г.:  10,533 КВтч  в 1 нкм

Крайна цена за достъп до газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ЕАД:

ЯНУАРИ, 2018г.:  2,8671 лв/МВтч

 

СЪОБЩЕНИЕ

28.12.2017г

            „Комекес“АД съобщава, че в съответствие с § 4, ал. 1, вр. с ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката, Дружеството е придобило енергийно съоръжение: „Разпределителен газопровод в к.к. Боровец“, досегашна собственост на „Боровец-газ“АД. Съоръжението е с обща дължина 5304м и е разположено на територията на община Самоков, гр. Самоков, к.к. Боровец.

                Към 28.12.2017г. всички енергийни обекти и съоръжения, представляващи елементи от газоразпределителната мрежа на община Самоков, са собственост на лицензираното енергийно предприятие „Комекес“АД.