"Комекес"АД е дружество за газификация на територията на Община Самоков, която включва 28 населени места, включително и к.к.Боровец.

© Copyrights 2018 '' Komekes '' AD - All rights Reserved

СЪОБЩЕНИЕ     

 

 

„Комекес“АД, гр. Самоков

уведомява своите битови клиенти, че считано от 01.10.2018г. цената на природния газ e: 84,44 ст. за нкм с ДДС (8.0 ст. за квтч с ДДС), като увеличението за община  Самоков спрямо предходния период е 6,11%

Цените за небитови клиенти са посочени в секцията цени на сайта, както и в офиса на ул. „Авксентий Велешки“6